بررسی آزادی اطلاعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی و نظام های حقوقی غربی
59 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
امروزه آزادی اطلاعات به عنوان یکی از تجلیات حقوق شهروندی، در کنار رشد روز افزون وسایل نوین ارتباطی، توقعات و چشم اندازهای روشنی را پیش روی جوامع گذارده است. از این رو در سال‌های اخیر، کشورهای بسیاری، قوانین خاصی را در راستای حمایت از این آزادی، تصویب کرده‌اند و کشور ما نیز از این جمله است. اما قانون مصوب داخل پس از گذشت چند سال از تصویب، به جهت ایرادات و نواقصی، هنوز از حمایت‌های لازم برخوردار نشده و اجرایی نگردیده است. از این رو بررسی تطبیقی قوانین کشورهای آمریکا و فرانسه، که چندین دهه است، در این حوزه فعالیت دارند، می‌تواند ما را در ارزیابی این قانون یاری رسانده و مبیِن نقاط قوت و ضعف آن باشد. قطعاً در کنار بهره‌گیری از تجربیات دیگران، نظرداشت به مبانی و بایسته‌های دینی و ملی در وضع قوانین، ضروری است، مؤلفه‌ای که در قانون آزادی اطلاعات کشور، به طور شایسته‌ای لحاظ نشده است. با بررسی تطبیقی قانون آزادی اطلاعات سه کشور مورد مطالعه، به نظر می‌رسد، قانون آزادی اطلاعات موجود، از جهت ساختار و محتوا دارای ایرادات و ابهامات فراوانی است و آنچنان که شایسته است، اقدامات ترویجی و فرهنگی لازم، در جهت رفع موانع، پشتیبانی و نهادینه کردن این قانون، صورت نگرفته است.