رسانه پیام نیست
48 بازدید
محل نشر: مدیریت ارتباطات
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/12/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله ترجمه مقاله «the media is not the messag» در رد یکی از سخنان قصار مک لوهان از متخصصان علوم ارتباطات تحت عنوان «رسانه پیام است» می باشد که مبین نگاهی ذات گرایانه به رسانه است . از آثار این نظریه می توان به تاثیر گذاری فرم رسانه بر مخاطب و جامعه و عدم قابلیت لازم جهت انتقال مفاهیم دینی اشاره کرد.