رسانه دینی چیسنی و الگوی هنجاری آن
53 بازدید
محل نشر: مکاتبه و اندیشه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1292/12/04
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
رسانه‌ در جهان امروز به مثابه ابزاری قدرتمند، نقش به سزا و روز افزونی در حیات اجتماعی انسان ایفا می‌کند. و به عنوان یکی از ضروریات جدایی ناپذیر زندگی انسان امروزی، مورد توجه قرار گرفته است. عالمان، اندیشمندان، حاکمان، احزاب و گروه‌های مختلف، هر یک با بهره از این ابزار در پی سودای خویش هستند. متاثر از جهان بینی‌های حاکم در جوامع مختلف، تعاریف و کارکردهای ارتباطی و اجتماعی مختلفی از این ابزار شده است. در جوامع سکولار از این ابزار برای پیشبرد مقاصد مادی اعم از سیاسی و اقتصادی استفاده می‌شود. در جامعه اسلامی اما با توجه به جهان بینی اسلامی حاکم که داعیه دار سعادت مادی و اخروی و در برگیرنده ساحت‌های مختلف حیات انسانی است، حاکمیت دین همچون دیگرساحت‌های اجتماع، بر رسانه نیز سایه افکنده است و لذا رسانه می‌بایست در چارچوب دین عمل کند و کارکردی دینی داشته باشد و مسلماً این محقق نمی‌شود جز بواسطه تعریفی جدید از رسانه و تبیین رابطه رسانه با مبانی الهی، اجتماعی و فردی حیات بشری که لازمه آن تحقیق و پژوهش‌های گوناگون در زمینه‌های مختلف رسانه‌ای و ارتباطی است.